Sarežģīts, taču sekmīgs gads
2015.gads Latvijas dzelzceļam bija tehnoloģiski sarežģīts, taču sekmīgs – uz pasaules ekonomisko notikumu fona, kad Eiropas Savienības un Krievijas savstarpējo ekonomisko sankciju ietekmē sāka samazināties kravu pārvadājumu apjomi,  “Latvijas dzelzceļam” izdevās ne tikai saglabāt ievērojamus pārvadājumu apjomus, bet nodrošināt tehnoloģiski sarežģītu infrastruktūras projektu īstenošanu un to pabeigšanu laikā.


Ēriks Šmuksts, VAS “Latvijas dzelzceļš” viceprezidentsLai īstenotu ļoti būtiskos sliežu ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbus galvenajos dzelzceļa mezglos – Rīgas un Liepājas mezglos, kā arī daudzviet citur Latvijā – un nepieļautu pārvadāto kravu apjoma kritumu, kas negatīvi ietekmētu ne tikai uzņēmumu, bet arī valsts ekonomiku, LDz veica ļoti sarežģītu vilcienu kustības vadības plānošanas darbu. Tādējādi kustības vadības dispečeru, sliežu ceļu darbinieku un daudzu citu uzņēmuma speciālistu darba rezultātā mums izdevās veikt nepieciešamos modernizācijas darbus, nomainot novecojušās tehnoloģijas un iekārtas, bez ievērojamiem kustības traucējumiem un neatsakoties ne no vienas pārvadātās kravas.
 
Modernizācijas rezultātā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu “Latvijas dzelzceļā” ir uzbūvēts viens no modernākajiem šķirošanas uzkalniem Baltijas reģionā, kurā vagonu kustību vilcienu sastādīšanas procesā cilvēku vietā tagad veic dators, tādējādi novēršot apdraudējumu mūsu darbiniekiem. Būtiskas izmaiņas veiktas arī Liepājas stacijā, kurā iepriekš pie sliežu pārmijām strādāja pārmijnieki, bet tagad vilcienu kustības vadība notiek ar mikroprocesoru centralizācijas palīdzību. Pagājušajā gadā LDz pabeidza stacijas “Bolderāja 2” celtniecību ar savienojošiem ceļiem uz Krievu salas termināliem, kā arī vairāk nekā 10 citus dzelzceļa attīstībai nozīmīgus Eiropas Savienības atbalstītus projektus.

 
 


Pagājušajā gadā pabeigto modernizācijas darbu rezultātā “Latvijas dzelzceļa” infrastruktūra šogad ir ļoti labi attīstīta, un šogad ievērojami modernizācijas attīstības projekti nav paredzēti.Tāpēc  šogad veltīsim lielāku uzmanību 
 
efektivizēšanai 
visos posmos 
– jāuzlabo vagonu saimniecība, staciju darbs, daudzviet jāveic sliežu ceļu “B” tipa remonts, kas ļauj pagarināt sliežu ceļu kalpošanas laiku, attīrot un nomainot augšējo sliežu ceļu klātni, kā arī jāveic biznesa un tehnoloģisko procesu pārskatīšana.
 
 
 

 

Ēriks Šmuksts

 VAS “Latvijas dzelzceļš” viceprezidents