2015. gads – investīciju, nozares
normatīvās bāzes un virzības
uz labāku pārvaldību zīmē
2015.gads “Latvijas dzelzceļam” bija ļoti nozīmīgs – mēs pabeidzām vienu no vērienīgākajiem investīciju posmiem uzņēmuma vēsturē, vienlaikus realizējot vairākus finansiāli, tehnoloģiski un laika ziņā sarežģītus projektus.Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu realizētie projekti mums ļāvuši būtiski uzlabot infrastruktūras kvalitāti un modernizēt dzelzceļu.

 

Turklāt nav mazsvarīgi, ka šos projektus pabeidzām laikā un iekļāvāmies paredzētajā budžetā, kas liecina par labu un profesionālu komandas darbu.

Kvalitatīva dzelzceļa infrastruktūra ir svarīga ekonomikas attīstībai, jo ļauj uzņēmējiem pārvadāt kravas pa dzelzceļu, un tas gan tiešo ieņēmumu, gan nodokļu veidā ģenerē ienākumus valstij un tautsaimniecībai kopumā, kā arī, protams, palīdz nodrošināt daudzus desmitus tūkstošu darba vietu. Savukārt pasažieriem kvalitatīva dzelzceļa infrastruktūra nodrošina ērtu un ātru nokļūšanu izvēlētajā galamērķī.

Investīcijas infrastruktūrā veicina pienesumu tautsaimniecībai – saskaņā ar pasaules ekspertu aplēsēm 10% investīciju pieaugums transporta infrastruktūrā rada ap 1% IKP pieaugumu.

Tieši tādēļ Latvijas dzelzceļa realizētie investīciju projekti ir nozīmīgi ne tikai mums un nozarei, bet ikvienam Latvijas iedzīvotājam
un valstij kopumā.

 
 


Pagājušais gads bija nozīmīgs arī ar apjomīgu darbu un plašām diskusijām par izmaiņām Dzelzceļa likumā.
Edvīns Bērziņš,  VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents
 Šie grozījumi bija nepieciešami, lai pilnveidotu dzelzceļa nozares regulējumu Latvijā un ieviestu Eiropas Savienības direktīvas prasības, ar
kurām tiek izveidota vienota Eiropas dzelzceļa telpa.


Eiropas Savienības prasības paredz valsts plašāku līdzdalību dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, tādēļ arī šogad
turpināsies darbs pie šī likuma rosinātajām pārmaiņām.

Latvija joprojām ir viena no retajām valstīm Eiropas Savienībā, kas nenodrošina valsts finansiālu atbalstu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai.

Patlaban Dzelzceļa likumā iestrādātās Eiropas Savienības direktīvas prasības paredz, ka valstij ir jānoslēdz daudzgadu līgums ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, aptverot vismaz piecu gadu periodu.

Pēc būtības tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk valstij būs jāpalīdz segt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības izmaksas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu dzelzceļa attīstību. Tieši tāpat, kā tiek segtas autoceļu izbūves un uzturēšanas izmaksas.
 
Dzelzceļš ir nemitīgā kustībā un attīstībā. Mēs arī turpmākajos gados vēlamies iet modernizācijas ceļu, tādēļ šogad turpināsim izstrādāt nākamo piecu gadu investīciju projektus, lai iegūtu Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

 

Mums priekšā stāv uzņēmuma vēsturē lielākais projekts – dzelzceļa tīkla elektrifikācija. 

Projekta apjoms un ietekme uz tautsaimniecību būs ārkārtīgi nozīmīgi, tādēļ vēlamies to vispirms plaši izdiskutēt ar nozares pārstāvjiem, uzņēmēju asociācijām un valsti.
 
Tikai pēc šī lēmuma pieņemšanas vērtēsim pārējos investīciju projektus, kas arī dzelzceļam ir ļoti būtiski, - piemēram, jauna kustības vadības centra būvniecība, Rīgas un Daugavpils infrastruktūras mezglu attīstība, kā arī pasažieru infrastruktūras tālāka modernizācija, atbilstoši mūsdienu prasībām labiekārtojot stacijas un peronus.
Investīcijas infrastruktūrā ir ļoti nepieciešamas, taču tas nav vienīgais, pie kā mēs strādājam.
 
Es vēlos panākt, lai “Latvijas dzelzceļš” turpmākajos 10 gados kļūst par Baltijā vislabāk pārvaldīto uzņēmumu. Tas nozīmē ne tikai biznesa procesu izmaiņas un informācijas tehnoloģiju ieviešanu, bet arī lielāku atvērtību un dialogu ar klientiem, partneriem un sabiedrību.
 
“Latvijas dzelzceļam” turpmākajos gados jākļūst modernākam, vienlaikus nodrošinot stabilitāti uzņēmumā un nozarē.
 
Strādāsim kopā, lai mums izdotos atrast vairāk veidu, kā uzlabot gan mūsu darbību, gan mūsu kopīgo vidi!
 

 

​Edvīns Bērziņš

VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents