Ilgtspējas
un gada pārskats
2018

face

Jānis Lange

VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs

2018. gads ir bijis VAS “Latvijas dzelzceļš” pozitīvu pārmaiņu gads. Tika pārskatīti uzņēmuma biznesa un organizatoriskie procesi, būtiski palielināta produktivitāte, stiprināta sadarbība ar esošajiem partneriem, kā arī izveidotas jaunas partnerības.

Lasīt vairāk

face

Edvīns Bērziņš

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, prezidents

2018. gada darbība un finanšu rezultāti liecina, ka “Latvijas dzelzceļš” ir pierādījis savu spēju pārvarēt sarežģītus periodus, vienlaikus sasniedzot pozitīvi vērtējamus darbības rezultātus un radot jaunu redzējumu nākotnes attīstībai.

Lasīt vairāk

Nozīmīgākie 2018. gada rādītāji

icon

209,4

miljoni €/gadā

Pateicoties kravu pārvadājumu apjoma pieaugumam par 12% un pasažieru pārvadājumu pieaugumam par 4% un papildu pakalpojumu sniegšanas efektivitātei, VAS “Latvijas dzelzceļš” apgrozījums 2018.gadā palielinājies par 16%, sasniedzot 209,4 milj. EUR.

icon

741

miljoni €/gadā

Dzelzceļa un ar to cieši saistīto jūras transporta pakalpojumu eksports 2018.gadā sasniedza 741 milj. EUR, nodrošinot būtisku pienesumu Latvijas ārējās tirdzniecības bilancē. Arī VAS “Latvijas dzelzceļš” tiešais pienesums nodokļu un nodevu iemaksu veidā ir pieaudzis, sasniedzot 78,4 milj. EUR.

icon

2018.gadu VAS “Latvijas dzelzceļš” vēsturē iezīmē pirmo reizi apstiprinātais nozarei būtiskais plānošanas dokuments – Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018.-2022.gadam un ar to saistītais daudzgadu līgums, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un “Latvijas dzelzceļu”. Šie dokumenti nodrošina paredzamību un stabilitāti turpmākajiem pieciem gadiem visai transporta un loģistikas nozarei.

icon

6439

darbinieki

2018.gadā vidējais VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku skaits bija 6439, no kuriem 30,5% strādā Latgales reģionā. Neraugoties uz nozares tradīcijām un tehnisko darbības jomu, ap 35% visu uzņēmuma darbinieku ir sievietes. Vidējais atalgojums “Latvijas dzelzceļā” 2018.gadā par 202 EUR pārsniedza valstī vidējo atalgojumu.

icon

15,6

balles

Pateicoties profesionāliem un pieredzējušiem speciālistiem, jaunākajām tehnoloģijām un sistemātiskam darbam, VAS “Latvijas dzelzceļš” uzturēto sliežu ceļu kvalitāte novērtēta ar 15,6 ballēm, kas ir izcils rādītājs (jo zemāks skaitlis, jo augstāka sliežu ceļu kvalitāte; par teicamu uzskatāms rādītājs no 0 līdz 40 ballēm).

icon

Novērtējot VAS “Latvijas dzelzceļš” sniegumu stratēģiskās attīstības, darba vides, tirgus attiecību, vides un sabiedrības ietekmes jomās, 2018.gadā Ilgtspējas indeksa eksperti uzņēmumam pirmo reizi piešķīra augstāko – Platīna godalgu.

Iepazīsties ar pilnu VAS “Latvijas dzelzceļš” ilgtspējas un gada pārskatu par 2018.gadu

Lejupielādēt pārskatu
Kontakti saziņai